Andělé jsou také Bohem stvořeni

 

Věříme, že andělé jsou Bohem stvořeni jako lidé. Nejsou však viditelní a vypadají jinak. Někteří andělé jsou svatí. Takoví jsou nádherní, silní, inteligentní a různorodí. Někdy vypadají jako lidé. Někdy se zjevují ve viděních a snech. Někteří bojují, jiní zpívají a chválí Boha. Někteří pomáhají křesťanům.

Nejvýše postavený a nejchytřejší anděl Lucifer se chtěl rovnat Bohu a tak jej zradil. Navíc na svoji stranu strhl třetinu nebeských andělů. Z nich se pak stali zlí padlí andělé, nečistí duchové a démoni. Z Lucifera se stal Satan. Nenávidí Boha, proto nenávidí člověka a svedl jej k prvnímu hříchu. Padlí andělé Satanovi pomáhají ve zkáze a snaží se lidem ubližovat. Svádí je k různým hříchům, někdy je straší. Často způsobují různé fyzické i duševní nemocemi.

Proto Ježíš lidi hodně uzdravoval a vyháněl démony. A Bůh dal každému křesťanovi autoritu ve jménu Ježíše bránit se proti těmto útokům. Někteří dobří andělé nás před démony a jejich útoky chrání.