Bibli napsali lidé inspirovaní Bohem

 

Věříme, že Bibli napsali různí lidé inspirovaní Duchem Svatým. Byla napsána s jediným záměrem: aby každý člověk poznal Boha, uvědomil si svoji hříšnost, uvěřil v Ježíše Krista a tím mu byly odpuštěny hříchy. Vše, co je v Bibli napsáno, je pravdivé. Není v ní jediná nelogická souvislost. Byla napsána různými styly – básně, vyprávění, písně, dopisy.

Bůh nám pomáhá jej poznat. Nejvíce můžeme pochopit, jaký Bůh je, díky Bibli a Ježíši Kristu. Ježíš je Bůh, Ježíšovy skutky jsou skutky Boha. Ježíšova slova jsou slova Boha. Ježíšova láska a milost k lidem je Boží láska a milost k lidem. V Bibli se nám Bůh dává poznat mnoha různými způsoby. Na základě sepsaných příběhů můžeme poznávat skutečnou pravdu o Bohu, stvoření světa, pádu člověka, jeho potřebě odpuštění hříchů, o milosti a lásce a také smyslu života.

Jak žil Ježíš, tak by měl žít každý křesťan. Proto nám Bůh dal Bibli, ať si můžeme přečíst, jak bychom měli správně žít.