Bůh stvořil svět

 

 Věříme v dokonalou bytost, která stvořila nebe a zemi během šesti dnů. Bůh člověka stvořil ke svému obrazu, aby s nim mohl mít vztah. I když se člověk od Boha odvrátil a zapomněl na něj, Bůh nás tak miluje, že stále touží, abychom se k němu navrátili. Proto v minulosti s námi uzavíral různé smlouvy (Noeho, Abramovu, Mojžíšovu), aby nás přesvědčil o svých dobrých úmyslech. Chce nás získat za každou cenu zpátky. Nechce se už dívat, jak se trápíme s našimi životy. Stvořil nás závislé na něm. Je pro nás nepřirozené žít bez Boha. Mnoho z nás žije v nevědomosti. Chceme žít nezávisle, z vlastních sil. Narozené dítě však také není schopné přežít bez pomoci rodičů. Dokonce si někteří lidé myslí, že Bůh není. Dítě vychovávané od malička v dětském domově nevzniklo náhodou a má svoje rodiče, i když je možná nikdy v životě neviděl.