Člověk zhřešil a potřebuje odpuštění hříchů

 

Věříme, že Bůh člověka stvořil ke svému obrazu, aby s ním mohl mít vztah. Nejsme produktem evoluční náhody. Náš život má smysl, Bůh nás stvořil úmyslně. Byli jsme stvořeni pro vztah s ním. Největší tragédií v historii lidstva bylo, když první lidé Adam s Evou neposlechli Boha a nechali se svést Satanem k prvnímu hříchu. Oba měli možnost se rozhodnout jinak. Nemuseli zhřešit. Měli sílu odvrátit se od prvního hříchu. Kvůli jejich chybě se od té doby lidé rodí již hříšní. Každý člověk, který se kdy narodil, zhřešil. Nejsme schopni nedělat špatné věci, zlo je v nás. I když často nechceme, nemáme sílu nehřešit.

Každý člověk bude spravedlivě souzen, jak vedl svůj život. A protože každý člověk ve svém životě udělal i špatné věci, nejen dobré, čeká ho odsouzení a věčné odloučení od Boha. Nemá naději se z vlastních sil dobrými skutky vykoupit. Je ztracen. Potřebuje, aby mu Bůh odpustil.

Proto přišel na zem Ježíš Kristus, který jako jediný člověk nikdy nezhřešil. On, stejně jako první lidé Adam a Eva, měl sílu nedělat špatné věci. Narodil se panně Marii z Ducha Svatého. Nebyl počat přirozeným lidským způsobem spojením muže a ženy. Ale nadpřirozeným spojením ženy a Boha. Bůh tímto nadpřirozeným způsobem zajistil, že Ježíš byl stoprocentní člověk a přesto nebyla jeho lidská přirozenost hříšná. Proto mohl za nás zemřít na kříži. Žádný jiný člověk by se za nás nikdy v minulosti ani v budoucnosti nemohl obětovat. Bůh by takovou oběť od hříšného člověka nepřijal.