Duch Svatý žije v každém křesťanovi

 

 Věříme, že Bůh je tvořen třemi osobami – Otcem, Synem a Duchem Svatým. Jako Otec stvořil svět a má k nám otcovskou lásku, je vzorem pro každého rodiče, jak vychovávat děti. Jako Syn Ježíš Kristus přišel na zem, aby místo nás byl souzen a odsouzen. Jako Duch Svatý žije Bůh v každém křesťanovi a pomáhá mu žít křesťanský život. Díky Duchu Svatému můžeme žít život, pro který jsme původně byli stvořeni. Každý, kdo ve svém srdci uvěří v Ježíše Krista, stává se křesťanem a Duch Svatý v něm začne žít, působit na něj, učit a vychovávat. Také nás povzbuzuje, napomíná a radí nám. Protože je Duch Svatý osoba, můžeme jej stejně jako Otce a Syna zarmoutit, rozhněvat i rozveselit.