Evangelium je dobrá zpráva pro každého člověka

 

Věříme, že Bůh stvořil svět a člověka k obrazu svému, aby s nim měl vztah. Člověk se od Boha odvrátil a tím do svého srdce zasel zlo. Hřích plodí hřích, zlo plodí zlo. A tak po prvním hříchu Adama a Evy se objevili další a další hříchy. Hřích je dědičný. Proto Kain, syn Adama a Evy, zabil svého bratra. On se už narodil hříšný.

Každý hřích má svůj důsledek. Čím více hřešíme, tím víc zla dědí naše děti a ty pak hřeší ještě víc. A jejich děti dědí ještě větší touhu hřešit. Je to nezastavitelný proces. Proto je ve světě čím dál tím víc zla. Kdysi mezi sebou bojovali jednotlivci, později tlupy, pak celá města, státy a nedávno jsme zažili dvě světové války. Bůh nás za naše činy bude soudit a i když tu první chybu udělal Adam s Evou, za naše životy jsme zodpovědní my sami.

Bůh si je však naší situace vědom. A i když nás musí spravedlivě odsoudit, miluje nás tak moc, že poslal svého jediného Syna Ježíše Krista, aby na něm vykonal soud a tím nás zachránil od odsouzení. Tato oběť z lásky k nám se však týká jen lidí, kteří tuto oběť přijmou. Proto pro svoji záchranu musíme udělat jednu věc – ve svém srdci dobrovolně přijmout Ježíšovu smrt za naše hříchy, poděkovat mu a přijmout Ho do svého života.

To je ta dobrá zpráva. Bůh chce každému odpustit, i když si to nikdo z nás nezaslouží. Ale ne každý chce tuto nabídku přijmout. Bůh to respektuje a takové lidi bude spravedlivě soudit. Nemají však šanci se obhájit. Mzdou hříchu je smrt. Takže je bláznovství Jeho nabídku nepřijmout. Lepší nabídku nikdy od nikoho nedostaneme.