Historie sboru
Voda života

Byla nezávislá křesťanská církev, která vznikla na konci 80. let 20. stoletíPraze a působila pod jménem Voda života do roku 1994, kdy přijala nové označení Slovo Života. Hlavní charakteristikou této církve byla rozsáhlá misijní a evangelizační činnost, kdy v průběhu několika let oslovili členové a sympatizanti této církve zprávou o Ježíši Kristu podle některých odhadů řádově 100 000 lidí v Praze a některých dalších městech. Díky vysílání lidí do různých měst a evangelizačním aktivitám mezi studenty zasáhla tato církev i na různá další místa v České republice a na Slovensku.

 

Církev Voda života byla řazena mezi evangelikální nebo letniční církve s vlivem Hnutí víry. Charakteristickým rysem této církve byly různé způsoby veřejné  evangelizace — kázání přímo na ulicích, pořádání velkých evangelizačních akcí, velké osobní nasazení členů církve a rozsáhlá kazatelská a vyučující činnost.

Mezi některými odborníky z tradičních církví a některými známými osobnostmi byla snaha označit ji za sektu, a to hlavně kvůli radikálním postojům a nadšení členů, vymezování se vůči katolické církvi a velkému vlivu na některé církevní komunity na počátku 90. let 20. století .

 

Skupina křesťanů

 

Voda života vznikla na konci 80. let 20. století z evangelikální skupiny mladých křesťanů v Praze. Tuto skupinu vedl Zambijec  Henry Kalimotho Kashweka, který v Praze od roku 1985 studoval. Kolem něho se v Praze v únoru 1987 zformovala skupina mladých zájemců o křesťanství. Od září 1987 Kashwekova skupina působila v rámci neregistrované, ale státem tolerované letniční Apoštolské církve. V srpnu 1988 byl Kashweka komunistickými státními orgány vyhoštěn z ČSSR a Apoštolská církev přestávala být k této skupině vstřícná.

Na podzim roku 1988 proběhla úspěšná misijní akce v Holešově, na níž se tato skupina setkala Michaelem Lundinem a Bengtem Wedemalmem ze sboru Livets Ord ("Slovo života") ve Švédské Uppsale. Vliv uppsalského sboru Slova života na skupinu od té doby rostl.


Založení a růst církveV roce 1988 se vůdčí postavou skupiny stal Alexandr Flek a v lednu 1989 se skupina vyhlásila jako nezávislá křesťanská církev a dále vystupovala pod názvem Voda života. Sbor Voda života vyrostl ze zakládajícího počtu 22 členů v roce 1989 na asi 400 členů v roce 1993.


Slovo života

V roce 1994 přejala církev Voda života název švédské evangelikální církve Slovo Života, jejíž vůdčí postavou je Ulf Ekman. Po odjezdu Alexandra Fleka do Uppsaly v roce 1995 převzal vedení pražského sboru švédský misionář Tommy Adam, který vedl sbor do listopadu roku 1996. Od roku 1996 vede pražský sbor Slova života Martin Janda.


 Činnost církve
Zakládání církvíBěhem veřejného působení vyslala Voda života do několika měst misionáře, kteří zakládali další církve. Již v roce 1989 vznikly zárodky nových církví v Brně (sbor Ježíš přijde) a Prachaticích (sbor Cesta života). Další činnost církve zasáhla České Budějovice, Pardubice, Kolín, Bratislavu a jiná místa.


Velké evangelizace

Voda života byla také jednou z prvních církví, která organizovala velké evangelizační akce. V březnu roku 1990 se konala první masová evangelizace s americkou misionářkou Mary Alice Islieb, v září 1990 Středoevropská konference Víry s Ulfem Ekmanem. Evangelizace na letné s Peterem Youngreenem roku 1991 zasáhla okolo 20 tisíc návštěvníků.


 Biblická škola

Ve školním roce 1993/4 provozovala Voda života v Praze biblickou školu stejného jména, které vzdělávala 150 kazatelů i laických pracovníků v jednoletém kurzu praktické teologie. Biblická škola Slovo života pak pokračovala v letech 1994-1999 v Brně.


 Nakladatelská činnost


V roce 1991 založila církev nakladatelství Dynamis, které bylo známé vydáním řady publikací s letničním zaměřením s nádechem Hnutí víry a především rozsáhlým souborem naživo nahraných kázání, který za krátkou dobu existence církve čítal přes 1000 záznamů.

V letech 1991-1994 vydávala církev stejnojmenný časopis Voda života s podtitulem "revue pro Božský život".


 Teologické a praktické prvky

 

Pro veřejná shromáždění používala církev Voda života úderná hesla typu "Slepí vidí, chromí chodí, hluší slyší", "Ježíš je vítěz nad nemocí, hříchem a smrtí", "Československo bude spasený" a podobně. Členové církve se při kázání evangelia modlili za uzdravení nemocných, vymítali démony, prorokovali a používali další duchovní dary.

 

Tento článek najdete na : 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda_%C5%BEivota