Ježíš Kristus za nás zemřel

 

 Věříme, že Bůh nás tak miluje, že se rozhodl obětovat sám sebe, aby nám mohl odpustit, že jsme se od něj odvrátili a zapomněli na něj a také aby nám mohl odpustit naše hříchy. Bůh je spravedlivý a řídí se zákony, které sám vymyslel. Nedělá výjimky. Dobré skutky odměňuje, zlé skutky trestá. A Protože každý člověk zhřešil, po spravedlivém soudu jej čeká věčné odsouzení. Jako spravedlivý Bůh nás musí odsoudit, jako milující Bůh vymyslel plán, jak nás z této situace dostat.

Poslal sám sebe na zem a narodil se jako člověk Ježíš Kristus. Ježíš byl stoprocentní Bůh i stoprocentní člověk. Soud, který čeká každého z nás, vykonal z lásky k nám sám na sobě. Po třech dnech vstal z mrtvých a tím navždy porazil smrt. Nyní každý, kdo uvěří, že Ježíš byl potrestán místo něj, bude zachráněn. Bůh mu odpustí jeho hříchy a znovu s ním naváže osobní vztah.