Křest Duchem Svatým je pro každého křesťana

 

Věříme, že každý křesťan má v sobě Ducha Svatého a ten mu může pomoci žít nadpřirozeným způsobem. Bůh v nás přebývá a dává nám možnost užívat jeho nadpřirozených schopností. Ne každý křesťan si tohle uvědomuje. Chceme-li žít skutečně tak, jak Bůh plánoval, můžeme být pokřtěni Duchem Svatým a získat tak jeden či více darů Ducha Svatého, které nám pomohou žít ještě úžasnější život. Můžeme pro Boha udělat dobrou práci nebo s nadpřirozenými dary mnohem více dobré práce.

Můžeme mít stejné schopnosti, jako měl Ježíš a dokonce ještě větší. A to díky Duchu Svatému, který přebýval v Ježíši a přebývá v každém křesťanovi. Dary Ducha Svatého jsou proroctví, mluvení jinými jazyky a výklad jazyků, slovo moudrosti, slovo poznání a rozlišování duchů, dar víry, dary uzdravení a činění zázraků.