Křest vodou je veřejné vyznání víry v Krista

 

Věříme, že každý, kdo uvěříme v Ježíše Krista ve svém srdci, měl by toto rozhodnutí také veřejně vyznat před ostatními křesťany. Křest vodou je symbolem ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Znamená také, že se znovuzrozený křesťan loučí se svým starým životem a stává se z něj nové stvoření, v kterém přebývá Duch Svatý. Nyní můžeme s čistým svědomím volat k Bohu. Na věku nezáleží. Rozhodující je dobrovolné osobní rozhodnutí žít s Bohem, následovat Ježíše Krista.

Proto křest právě narozených dětí ani nevěřících dospělých nemá žádný význam. V takovém případě jde pouze o náboženský rituál. Často tento skutek odvádí lidi od spasení, protože jsou mylně přesvědčeni, že vše potřebné pro odpuštění hříchů již vykonali. Takový křest vodou jako by se nestal. Je třeba se nechat znovu pokřtít vodou a to až tehdy, kdy člověk uvěří v Ježíše.