Křesťan věří v Ježíše Krista

 

Věříme, že každý, kdo ve svém srdci uvěří, že Ježíš Kristus za něj zemřel na kříži, aby on sám nebyl souzen, bude zachráněn. Bůh mu odpustí a může začít žít nový život v osobním vztahu s Bohem. Odpuštění hříchů je něco silného, co každý křesťan silně prožije. I když ne vždy emocionálně.

Člověk se nestane křesťanem chozením na bohoslužby, modlitbami, křtem vodou ani dobrými skutky. Vírou v Ježíše Krista se stáváme křesťany.

Každý křesťan má díky Duchu Svatému sílu odmítnout hřích. Jako Adam, Eva a Ježíš máme stejnou Boží sílu odbourávat špatné návyky, hříchy a slabosti. Na druhou stranu stále žijeme v hříšném těle, takže nikdy nepřestaneme úplně hřešit. Bůh to od nás ani neočekává, chce však, abychom na sobě pracovali. Nevěřící lidé se zbytečně snaží žít lepší život. Potřebují odpuštění hříchů. Potřebují uvěřit v Ježíše Krista. Znovuzrození křesťané mají hříchy odpuštěné a nyní má pro ně smysl na sobě pracovat a opouštět postupně svoje hříchy. Je to běh na celý život, ale stojí za to.

Křesťan se už nemusí bát smrti. Ví, že potom bude žít navěky s Bohem v úžasném společenství. Proto může žít méně sobecký život a více se zaměřit na druhé lidi. Takový život má smysl. Bůh po nás chce, abychom tak žili. A navíc nám s tímto úkolem pomáhá a dává nám radost do života.