Křesťanská církev

 

Věříme, že církev je tvořena znovuzrozenými křesťany. Každý křesťan se automaticky stává součástí všeobecné církve bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, rasu či věk. V užším významu znamená církev konkrétní společenství křesťanů scházející se na jednom místě – v kostele, budově či jinde. Tato společenství se nazývají různě - Církev bratrská, Bratrská jednota babtistů, Slovo života, Apoštolská církev, Křesťanské společenství atd.

Někdy je mezi nimi menší či větší rozdíl ve věrouce. Všechny křesťanské církve však mají jedno společné – věří v Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Kdo tomu nevěří, není křesťan. Církev, kde tomuhle nevěří, není křesťanská bez ohledu na její název.

Nezáleží na názvu církve, ale čemu v ní lidé věří. Existují společenství, které mají v názvu slovo „křesťan“ nebo o sobě říkají, že jsou křesťané, ale to z nich ještě nedělá křesťanskou církev.

Úkolem církve je šířit evangelium do celého světa. Bůh se dává lidem poznat i skrze církev. Pokud se církev zajímá o lidi ve světě, dělá to, k čemu je určena. Pokud se církev uzavírá před světem a žije si sama pro sebe, neplní úkol, který ji Bůh dal. Církev a tedy křesťané by se měli zajímat o lidi ve světě, pomáhat jim poznávat Boha, dávat jim lásku jakou vidí u Boha, naplňovat jejich potřeby (krmit hladovějící, milovat odmítnuté, finančně zajistit chudé).

Bůh miluje všechny lidi – věřící i nevěřící, proto by se křesťané měli také učit milovat druhé. Je snadné milovat hodného člověka. Ale kdo naučí milovat zlého člověka? Jedině ten, kdo sám miluje. Bůh učí milovat křesťany a křesťani by měli učit milovat nevěřící.