Básničky které jsou ze srdce.

Milost od Pána

19.06.2010 10:01
  Milost od Pána   Pane chválím tvoje jméno, Já jsme jako tenké stéblo.   Mám v tobě velkou oporu, V neděli ráno chodím o sboru.   Modlíme se, lidé říkají svědectví, Bože jsi velký než jakékoliv knížectví.   Prosím, buď semnou když přichází pokušení, I ve...

Naděje

14.03.2010 23:38
Po cestě z oblázků posílám otázku k nebi, kde bydlíš. Zda-li mě slyšíš?   Shora se podíváš, možná se usmíváš. Či se snad mračíváš? Však důvod pro to máš.   Vidíš jen zlobu, svár. Však je tu také pár lidí, co vzhlížejí k Tvé tváři s nadějí.   S nadějí, s modlitbou, že ruce Tvé...

BOŽÍ LÁSKA

12.03.2010 09:21
Denně tě budou chválit ústa moje,  Bože můj ty jsi tu vždy pro mě.  Svůj život jsem ti dal,  děkuji ti že jsi ho do svých rukou vzal.  Naplňuješ mě svým slovem,  Ježíši byl jsi poslán drahým Bohem.  Tvé skutky byli nádherné , uzdravoval jsi nemocné i...

Sama v chladné místnosti

12.03.2010 08:27
  Sama v chladné místnosti Vyhlížím jen teplo Měla jsem strach z věčnosti Jeho světlo ale vešlo.....   V lásce utopil mě z milosti Mé tělo znehybnil Znovu vybudoval od kosti a život do něj vlyl.....   Víru svírá vždy pevně v zápěstí kouká hloboko za neštěstí Na bílých křídlech letíš...