BOŽÍ LÁSKA

12.03.2010 09:21

Denně tě budou chválit ústa moje,
 Bože můj ty jsi tu vždy pro mě.

 Svůj život jsem ti dal,
 děkuji ti že jsi ho do svých rukou vzal.

 Naplňuješ mě svým slovem,
 Ježíši byl jsi poslán drahým Bohem.

 Tvé skutky byli nádherné
, uzdravoval jsi nemocné i posedlé.

 Ve tvých stopách chci chodit,
 za všechno se můžu jen modlit.

 Naše modlitby ty slyšíš,
 podle své boží vůle tak činíš.

 Svoje starosti a problémy ti můžeme dát,
 jedině ty víš jak se o vše postarat.

 Ty jsi můj hrad můj rádce,
 tobě můžu věřit, ty jsi můj zachránce.

 Díky za vše co pro mě děláš,
 také za chléb života který nám dáváš.

 Ty jsi ta cesta, pravda i život,
 jsi má neprůstřelná vesta, naděje a pilot.

 Řiď můj život tobě patří,
 ty jsi láska která věčně září.