Naděje

14.03.2010 23:38

Po cestě z oblázků
posílám otázku
k nebi, kde bydlíš.
Zda-li mě slyšíš?
 
Shora se podíváš,
možná se usmíváš.
Či se snad mračíváš?
Však důvod pro to máš.
 
Vidíš jen zlobu, svár.
Však je tu také pár
lidí, co vzhlížejí
k Tvé tváři s nadějí.
 
S nadějí, s modlitbou,
že ruce Tvé pokynou
a že svět tento zas
zaplaví plno krás.