Skupina křesťanů

30.03.2010 17:00

 

Skupina křesťanů


Voda života vznikla na konci 80. let 20. století z evangelikální skupiny mladých křesťanů v Praze. Tuto skupinu vedl Zambijec Henry Kalimotho Kashweka, který v Praze od roku 1985 studoval. Kolem něho se v Praze v únoru 1987 zformovala skupina mladých zájemců o křesťanství. Od září 1987 Kashwekova skupina působila v rámci neregistrované, ale státem tolerované letniční Apoštolské církve. V srpnu 1988 byl Kashweka komunistickými státními orgány vyhoštěn z ČSSR.

Na podzim roku 1988 proběhla úspěšná misijní akce v Holešově, na níž se tato skupina setkala Michaelem Lundinem a Bengtem Wedemalmem ze sboru Livets Ord ("Slovo života") ve švédské Uppsale. Vliv uppsalského sboru Slova života na skupinu od té doby rostl.