Voda života

30.03.2010 16:59
Voda života

Voda života byla nezávislá křesťanská církev, která vznikla na konci 80. let 20. století v Praze a působila pod jménem Voda života do roku 1994, kdy přijala nové označení Slovo života. Hlavní charakteristikou této církve byla rozsáhlá misijní a evangelizační činnost, kdy v průběhu několika let oslovili členové a sympatizanti této církve zprávou o Ježíši Kristu podle některých odhadů řádově 100 000 lidí v Praze a některých dalších městech. Díky vysílání lidí do různých měst a evangelizačním aktivitám mezi studenty zasáhla tato církev i na různá další místa v České republice a na Slovensku.