Věříme v Boha otce v jeho Ježíše Krista a v Ducha svatého

 

1. BŮH OTEC JE STVOŘITEL A VLÁDCE NEBE A ZEMĚ

Izaeáš 45:12

Bůh ve svém slovu Bibli: "Já jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ní člověka.
Já jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám.

 

 

 
 

 

2. JEŽÍŠ KRISTUS - BOŽÍ SYN. BOHEM  POSLANÝ NA SVĚT, KDE ŽIL, MLUVIL A UČIL LIDI ZNÁT SVÉHO OTCE, A ZEMŔEL ZA VŠECHNY NAŠE HŘÍCHY A TÍM NÁM UKÁZAL CESTU KE SVÉMU OTCI. 
Jan 14:6

,, Já jsem ta cesta, pravda a život ",odpověděl Ježíš.
Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. 


3. DUCH SVATÝ je na Zemi, je poslaný Ježíšem, aby na místo něj byl zde s námi, jako náš přítel a rádce. 

Jan: 14:16
  
Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele,aby s vámi zůstal na věky,
totiž duch pravdy, jehož svět nemůžu přijmout,neboď ho nevidí a nezná.Vy ho však znáte,neboť žije u vás a bude ve vás.