Jak k Bohu ???

1. člověk na jedné straně
2. propast kterou zakrývá kříž
3. Bůh na druhé straně


1
. 
Každý člověk se chce dostat k Bohu (lásce). 
Ale je jen jediná cesta jak toho můžeme docílit a to je skrze Ježíše Krista syna Božího. 


Neboť je psáno Bůh tak miloval svět (tebe) že dal svého jednorozeného syna aby žádný kdo v něho věří nezahynul ale měl život věčný.                                                                           
                                                                                                            JAN 3:162. 
Ježíš musel umřít za naše hříchy aby jsme my už umřít nemuseli.
Ta propast kterou vidíš to je moje a tvoje smrt a ten kříž který vidíš to je Ježíšova smrt na kříži za nás.
     
Ocitl se v těle jako člověk,ponížil se a byl poslušný,a to až k smrti - k smrti na  kříži.                                                                                                        
                                                                                                                     Filipenským 2:8 


3. 
Bůh stvořitel nebe a zemně tě stvořil pro to aby s tebou mohl mít osobní vztah.Bůh tě miluje a dal za tebe všechno co měl (syna) a tato oběť tu nebyla nadarmo ale proto abyty  jsi  mohl být Boží syn / dcera.          


Jeho (Ježíše) určil Bůh za oběť smíření pro ty,kdo věří v jeho krev,aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost.Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy,aby nyní prokázal svou spravedlnost,aby se ukázalo,že je spravedlivý a ospravedlňuje toho,kdo věří v Ježíše.
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       Římanům 3:25

 

!!! Jestli jsi to četl a zasáhlo tě to prosím napiš a můžeme osobně probrat víc věcí !!!